Uvećanje (povećanje) grudi (dojki) sopstvenim masnim tkivom – lipofiling dojke

Povećanje dojki sopstvenim masnim tkivom podrazumeva uzimanja masnoga tkiva liposukcijom najčešće sa delova tela kao što su stomak ili butine i nakon toga njegovo prenošenje uz povećanje volumena i modeliranja oblika dojke.

Ovo je opcija za povećanje grudi kod žena koje traže relativno malo povećanje veličine grudi a preferiraju prirodne rezultate.

Prenošenje masti ili lipofilling za povećanje dojke postoji već oko 100 godina i njegova kombinacija sa liposukcijom se koristi više od 20 godina, ali u to vreme tehnika je kritikovana jer može dovesti do nekrozemasnoga tkiva, ostavljajući ciste u dojke ili kalcifikacije, koje se mogu videti na mamografiji i, kako se mislilo, imitiraju rak.

Standard za povećanje grudi ostaje silikonski implantati za grudi, ali oni nisu bez sopstvenih problema. Implanti mogu ponekad da dovedu do ‘reakcije stranog tela’ sa tvrdoćom i kapsulom koja se formira oko implantata, iskrivljujući dojku kod malog broja pacijenata. Tako da nekada povećanje dojke sopstvenim masnim tkivom može da bude metoda izbora.

Tehnike prenošenja masti pomoću liposukcije i lipofilling-a su se razvile i razvijaju se kako bi povećale i rekonstruisale dojke. Jedan od glavnih potencijalnih problema ostaje mogućnost promena na mamografiji, što može da imitira rak. Više od 500 slučajeva je ispitivano u Italiji i Francuskoj i utvrđeno je da, iako postoje promene na mamografiji, iskusni radiolozi mogu da ih razlikuju od raka. Ako se masne ćelije pažljivo stavljaju pod kožu u malim tunelima, ali ne i u samom tkivu dojke, masne ćelije će rasti i povećavati zapreminu dojke. Međutim, ova tehnika nije za svakog pacijenta. Najpogodniji je za one žene koji žele da povećaju veličinu dojki za jednu veličinu, za one koji zahtevaju da povećaju dojke u gornjem polu dojke.

Pacijenti koji se podvrgavaju ovoj vrsti metode moraju biti pregledani mamografijom i ultrazvukom pre operacije u skladu sa smernicama Američkog društva za plastičnu hirurgiju, a nakon toga moraju raditi kontrole nekoliko godina redovnim mamografijama i ultrazvukom.

Ako se pacijenti ne leče u okviru ovih smernica, prenos masti će se koristiti neprikladno uz mnoge komlikacije za pacijente i uzrokujući teške probleme s dojkama.

Tehnika ima veliki potencijal, ali je treba koristiti pažljivo kako bi se izbeglo dobijanje loše reputacije.

Close Menu