fbpx

Silikoni i njihov uticaj na dojenje

Grudi mogu biti i lepe i funkcionalne u isto vreme

Žene koje su zainteresovane za operativnu rekonstrukciju dojki, a među njima su često i devojke, uvek zanima jeste da li će intervencija na dojkama imati uticaj na kasnije dojenje. Isto pitanje se postavlja i u slučaju povećanja grudi i kada je u pitanju smanjenje grudi – redukciona mamoplastika.

Silikoni i drugi implanti postavljeni iza ili ispred pektoralnog mišića neće uticati na rad mlečnih žlezda dojki. Prilikom nekad je pogodnije implant (silikonski ili neki drugi) postaviti između grudne kosti i pektoralnog mišića, a katkad ispred pektoralnog mišića. Više objašnjenja pružiće hirurg tokom konsultacija sa vama, uzimajući u obzir vašu telesnu građu, oblikom, teksturu i veličinu dojki.

 

Dobri silikoni su ogledalo stručnosti hirurga

Ugradnja grudnih implanata može da dovede do operativnih komplikacija. Osim oštećenja same mlečne žlezde, moguće je i oštećenje duktusa – izvodnih kanalića, ali ovo pre svega zavisi od iskustva i stručnosti hirurga koji obavlja proces remodelovanja dojki. Naši pacijenti su oduvek bili prezadovoljni našim radom, a njihov broj i naša stručnost su, svakako, činjenice kojim svaki novi pacijent treba da se vodi.

 

Pouzdanost modernih silikona

Svaka dama koja se odluči na ugradnju silikona treba da ima na umu mogućnost pucanja implanta pri velikom pritisku. Međutim, savremeni implanti su napravljeni od stabilnog gela, tako da oni  „ne cure“ pri eventualnom pucanju ovojnice, što je bio slučaj sa ranijim implantima. Zahvaljujući tom ne postoji ni najmanja mogućnost da se silikoni nađu u mleku. Za više informacija o ovoj temi pogledajte tekst da li su silikoni opasni.

 

Silikoni i dojenje: istraživanja potvrđuju da nema uticaja na oblik grudi

Pacijentkinje koje se odluče za estetsku korekciju dojki pomoću silikona često postavljaju pitanje kako će izgleda njihove grudi sa implantima posle dojenja. Pre svega postoji zabrinutost u vezi mogućeg opuštanja dojki nakon dojenja.

Veoma detaljna studija nedavno objavljena u Americi dokazuje da nema značajne razlike u fiziološkom izgledu običnih i grudi sa implantima nakon dojenja. Naime, studija je obuhvatila 120 pacijentkinja koje su nakon ugradnje implanata ostale u drugom stanju. Polovina ispitanica je dojila svoju decu, dok je druga polovina hranila decu veštački pripremljenim mlekom. Nakon godinu dana od porođaja, njihove dojke su merene i tada je dokazano da su razlike u obliku, veličini i teksturi grudi dve ispitivane grupe statistički beznačajne.

 

Trudnoća je krivac za opuštene grudi

Zaključak je nedvosmislen: fizički čin dojenja ne menja strukturu grudi nakon dojenja, već je glavni krivac za to trudnoća. Grudi se povećaju usled porasta nivoa hormona koji su direktno odgovorni za uvećanje mlečnih žlezda i laktaciju.

Nakon porođaja i prestanka dojenja, nivo hormona u telu se vraća u normalu i tada dolazi do opuštanja i eventualnog smanjenja grudi. Njihov volumen nije toliko izrazit kao ranije i stvara se višak kože. Baš zbog toga mi vršimo augmentaciju i pozicioniranje dojki: ako je trudnoća iza vas, poverite svoje grudi nama!

MOGU VAS ZANIMATI I SLEDEĆE TEME:

Podelite ovu stranicu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on delicious
Share on stumbleupon
Share on email
Close Menu