fbpx

Augmentacija grudi bez upotrebe implanata

PLepe grudi se mogu dobiti i bez ugradnje silikona

Liposukcija

Termin liposukcija odnosno lipoplastika su prvi put koristili italijanski plastični hirurzi – braća Fišer još 1974. godine, a već naredne godine ovaj termin je korišćen u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Uzimanje ženskog adipoznog tkiva, tj. masti je vršeno rezom od 5 mm kroz koji je tkivo preuzimano elektro-pneumatskim instrumentima koji su nasumičnim pomeranjem vadili masnoću iz tela kroz kanulu (vrsta igle).

Vrhunac napretka liposukcije je predstavljala mogućnost estetske korekcije delova tela kao što je podizanje grudi ili korekcija nekih drugih defektnih delova tela bez stvaranja dodatnih tečnosti koje bi eventualno bile prvi pokazatelj infekcije. To se obavlja procedurom transfera masti (fat transfer).

 

Autologna transplantacija masnog tkiva

Povećanje grudi sopstvenim masnim tkivom, odnosno presađivanje vlastitog masnog tkiva sa jednog dela tela u oblast grudi ima za cilj korekciju asimetrije dojki, deformiteta dojki, rekonstrukciju dojki nakon mastektomije. Presađivanjem masnog tkiva u dojke se postiže i efekat jedrine i privlačnije teksture dojki. Ovim postupkom se postiže i znatno ulepšavanje opšte figure tela. Pažljivo uzimanje zrelog masnog tkiva i centrifugalno popunjavanje omogućavaju tkivu da ostane održivo u dojci i samim tim pomogne u kreiranju anatomske strukture i hemisferične konture dojke.

 

Savremen pristup

Ćelije masnog tkiva presađene sa jednog mesta na drugo imaju tendenciju da podlegnu nekrozi (odumiranju ćelija), kalcifikaciji ili stvaranju cisti. Povećanje grudi je u ranijoj medicinskoj praksi predstavljalo značajan rizik po zdravlje.

Međutim, današnja nauka je napredovala dovoljno da ovaj problem smatra minornim. U studiji Fat Grafting to the Breast Revisited: Safety and Efficacy (2007) dokazano je da savremena medicina ima potpuno rešenje za presađivanje sopstvenog masnog tkiva u predeo grudi i čak savetovano da se koristi ubrizgavanje masnog tkiva kao alternativno rešenje (bez grudnih implanata) za podizanje grudi, korekciju deformiteta dojki i rekonstrukciju dojki.

 

Povećanje grudi nakon tumora

Presađivanje sopstvenog masnog tkiva je idealno rešenje za žene  kojima je uklonjen kancer na dojci. Ovo tkivo se ubrizgava u pektoralni mišić, postpektoralni deo i prepektoralni deo – ispred i iza mišića. Ovo tkivo je idealno da se popuni nedostatak prouzrokovan odstranjivanjem kancera dojke.

 

Procedure presađivanja tkiva

Uzimanje tkiva

Centrifugalno mešanje, a potom ubrizgavanje adipokitnog tkiva meša krvne produkte i slobodne lipide sa ovim tkivom i na taj način se stvara autologni filer (pročitajte šta treba znati o filerima). Novonastala komponenta se sjedinjuje i postaje gušća za razliku od samog tkiva preuzetog sa određenog dela tela. Ovo tkivo se centrifugira jednu minutu na 2.000 obrtaja čime se nepotrebna tečnost odvaja i ostaje nam čisto tkivo spremno za ubrizgavanje. Centrifuga na 10.000 obrtaja u minuti, deset minuta – stvara kolagensko tkivo. Kolagensko tkivo je vrsta histološkog sastava od čega se sastoje kolagenska vlakna neophodna u zarastanju rana. Ovo tkivo je idealno za povećanje grudi.

Uvećanje i podizanje dojki

Tkivo se ubrizgava na više mesta kako bi se postigao željeni izgled – od pektoralnog mišića do same površine dojki. Ubrizgavanje se ne vrši previše oštrom iglom i na taj način se sprečava mogućnost intravaskularnih komplikacija.

Ubrizgavanje adipokitnog tkiva sa ciljem povećanja grudi

Jedre, zategnute i oble grudi popunjene sopstvenim adipoznim tkivom

Biološki opstanak ovog tkiva zavisi od više stvari: ispiranje tkiva (odvajanje krvnih ćelija), veštine ubrizgavanja tkiva i adekvatno izabranog mesta ubrizgavanja,  kao i količine koja će se ubrizgati. Naime, neophodno je kompenzovati eventualnu apsorpciju tkiva i ubrizgati je na neophodna mesta kako bi se nadomestio gubitak masnoće koju ljudsko telo vremenom iskoristi.

Histološke promene

Presađeno masno tkivo je podložno histološkim promenama kao, npr. transplantacija kosti – ako telo prihvati tkivo, ono će biti zamenjeno novim adipoznim tkivom, ako tkivo počne da odumire biće zamenjeno fibroznim (vezivnim) tkivom.

Koliko dugo tkivo ostaje u meni?

U slučaju rekonstrukcije grudi liposuktivnim tkivom, dojke zadržavaju svoje konture i svoj volumen i do dve godine, jer ljudsko telo prirodno apsorbuje masnoću pa tako i jedan deo već pomenutog tkiva.
Ukoliko ste vi budući kandidat za podizanje grudi ubrizgavanjem sopstvenog tkiva i ukoliko imate neke nedoumice kontaktirajte nas!

MOGU VAS ZANIMATI I SLEDEĆE TEME:

Podelite ovu stranicu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on delicious
Share on stumbleupon
Share on email
Close Menu